Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@

Αγαπητοί αδελφοί, Χαίρετε!

Σας καλωσορίζω εγκαρδίως στην ιστοσελίδα μου.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα είναι απλά μια ταπεινή προσπάθεια στη διάδοση του λόγου του Θεού και την διάδοση του τρόπου με τον οποίον η Ορθόδοξή Πίστη πρακτικά οδηγεί τον χριστιανό προς γνώση και βίωση της Αλήθειας.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Ιησούς Χριστός είναι η Αλήθεια και ο δρόμος προς την επίγνωση (πλήρη ένωση) με Τον Θεό.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η Ορθοδοξία έχει την μέθοδο που οδηγεί τον χριστιανό να βρη την στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό την φέρουσα στην σωτηρία της ψυχής του. Η ορθοδοξία είναι το κατάλληλο όχημα και ο λόγος Του Χριστού είναι το φώς για να διανύσουμε τον δρόμο Του Χριστού. Σε αντίθεση με άλλες δοξασίες και αιρέσεις, η Ορθοδοξία κατέχει την ιστορική αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίον ασκείται η Πίστη στον Ιησού Χριστό. Η Πίστη αυτή ασκείται με πράξεις και όχι με λόγια.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Οί πράξεις δεν είναι μόνον ελεημοσύνη και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας αλλά η ενεργή άσκηση πρός κάθαρση τού σώματος, καρδιάς και νου.

ΚΑΘΑΡΣΗ, ΦΩΤΙΣΗ, ΘΕΩΣΗ

Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μετάνοια και αποστροφή από την παλιά ζωή, βαπτιζόμαστε, καθαρίζουμε από τις παλιές αμαρτίες μας και λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Μετά, συνεχίζουμε την κάθαρση διότι ναι μεν καθαρίζουμε από τις παλιές αμαρτίες αλλά δεν καθαρίζουμε και από τις ρίζες τών αμαρτιών, οι οποίες ρίζες είναι τα πάθη μας που μας οδηγούν στις παλιές αμαρτίες.

ΚΑΘΑΡΣΗ

Η κάθαρση επιτυγχάνεται με νηστεία, αποχή από αμαρτωλές πράξεις, προσευχή, και αποταγή απὀ κοσμικές μέριμνες.

Εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστιν φωτισμένην και ζωντανήν το όνομά μου, εγώ θα το κάμω.

Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εμέ.

Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως.

Θα σας δώση το Αγιον Πνεύμα, το οποίον είναι η καθαρά και απόλυτος αλήθεια και φανερώνει την αλήθειαν στους καλοπροαιρέτους. Αυτό όμως ο κόσμος ο αμαρτωλός δεν ημπορεί να το πάρη, διότι δεν έχει ανοικτά τα μάτια της ψυχής και ένεκα τούτου δεν το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το εφανέρωσα και μένει πλησίον σας· έπειτα δε από την επιφοίτησίν του θα κατοική και μέσα εις τας ψυχάς σας.

(Ιω. John 14:14-17)

Σεις προσευχηθήτε προς εμέ και εγώ θα κάμω δεκτάς τας προσευχάς σας·

αναζητήσατέ με με επιμέλειαν και επιμονήν και θα με εύρετε, διότι, θα με έχετε αναζητήσει με όλην σας την καρδίαν,

εγώ δε θα εμφανισθώ προς σας. (Ιερ. 36:12-14).

ΦΩΤΙΣΗ

Η φώτιση έρχεται όταν καθαριστούμε ως ένα βαθμό η όταν αποφασίσει ο Θεός γιατί είναι τελικά θέλημα και πράξη Θεού η φώτιση του ανθρώπου.

ΘΕΩΣΗ

Αυτό θα γίνη πραγματικότης, εφ' όσον θα με αγαπάτε και θα με υπακούετε, διότι εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τας αντολάς μου και τας τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Οποιος δε με αγαπά θα αγαπηθή από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπον πνευματικόν και πειστικόν θα φανερώσω τον ευατόν μου εις εκείνον”.

Λεγει εις αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης· “Κυριε, πως εξηγείται, ότι τον εαυτόν σου θα φανερώνης εις ημάς και όχι στον κόσμον;”

Του απήντησε ο Ιησούς και του είπεν· “η εμφάνισίς μου εξαρτάται από την αγάπην, που θα έχουν οι άνθρωποι εις εμέ. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήση εις την ζωήν του τας εντολάς μου, και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήση και θα έλθωμεν εις αυτόν και θα μεταβάλωμεν την καρδίαν του εις μόνιμον κατοικίαν μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού. 14:21-23

Μετά την φώτιση συνεχίζουμε πρακτικά την πορεία μας προς την θέωση.


More...
Page Size
Bible Answer Man Hank Hanegraaff about his conversion to Orthodoxy
Famous Bible Answer Man, ex Protestant, Hank Hanegraaff talks about his conversion to the Orthodox Church.
Bible Answer Man Hank Hanegraaff about his conversion to Orthodoxy

2018 - Bible Answer Man Hank Hanegraaff about his conversion to Orthodoxy from P4K Videos on Vimeo.

Q. What led you to become Orthodox?

A. In a word, it comes down to “theosis” (union with God) — my growing realization through prolonged prayer and extensive reflection that this transformative process — and ultimate transformation — is the very purpose of human life. What’s more, I’ve come to realize that we can experience the real presence of Christ in the Eucharist. That Holy Communion, rightly understood and administered, is vastly more than memorial. It is the primary means by which we may become by grace what God is by nature. Or as Peter puts it, become partakers of the divine nature (2 Peter 1:4). Increasingly, I’m yearning to know not only about Jesus Christ as the way and the truth but also Jesus Christ as the way and the life (John 14:6).

Moreover, my orientation toward worship has been radically rearranged. The moment I enter church, the engagement of my senses alerts me to the reality that I am there to worship the one true and living God. Orthodoxy, of course, makes use of earthly perceptible means to set our sights on spiritual verities. Also, I am blessed to live near an Orthodox community of believers that has been impacted by the work of the Christian Research Institute. Reciprocally, this community has impacted my life and that of my family greatly.

It is worth noting that I have been studying, memorizing, and publicly teaching Scripture for more than thirty years. My view of Christianity — in essentials, unity; in nonessentials, liberty; and in all things, charity — remains steadfastly the same. I will and have always championed mere Christianity and am well aware that God has His people in Protestant, Roman Catholic, and Orthodox communities.

Nonetheless, we live in an age of rapid change and, frankly, hermeneutical chaos — an age in which the evangelical church indulges in what may best be described as interpretive free-for-all with respect to the teachings of sacred Scripture. The broader culture imposes its illiberal sexual values on the Christian community, and all too often Christians capitulate.

From within the Christian community, radical elements impose bizarre notions that deny central teachings of the historic Christian faith, including escapist end-time scenarios that have dramatic geopolitical ramifications, counterfeit revivalism, unbridled subjectivism, and the idea that a Christian must never confess sins and seek God’s forgiveness. Moreover, “moralistic therapeutic deism” and biblical and historical illiteracy increasingly characterize the declining spiritual and intellectual state of the American church. Although Orthodoxy is not a panacea, the local body of believers I have connected with has provided a welcome refuge and respite for my family and me in both teaching and practice.

s
 
More...
Page Size


Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

« «Αν κάποιος μου έδινε την απόδειξη πως ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και πράγματι ήταν γεγονός ότι η αλήθεια είναι εκτός Χριστού, εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό και όχι με την αλήθεια». Ντοστογιέφσκι.

«Τον Κύριο μας Χριστό που είπε: «Εγώ ειμί η αλήθεια» (Ιωάν. 14,6) και «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. 8,32).

Κατά τον Ντοστογιέφσκι: «δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ και πιο τέλειο από το Χριστό. Κι αν ο Χριστός είναι το πιο βαθύ και τέλειο αγαθό, τότε δεν μπορεί παρά να είναι και η πιο μεγάλη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Γιατί στο Χριστό, ως Θεό, ταυτίζεται το απόλυτο αγαθό και η απόλυτη αλήθεια, όπως ταυτίζεται και η απόλυτη ομορφιά». Αυτή η ομορφιά του Χριστού είναι η σωτήρια θεία ομορφιά του σαρκωμένου Κυρίου, του προτύπου της τέλειας ηθικής ομορφιάς. Ντοστογιέφσκι.

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *