Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@

Αγαπητοί αδελφοί, Χαίρετε!

Σας καλωσορίζω εγκαρδίως στην ιστοσελίδα μου.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα είναι απλά μια ταπεινή προσπάθεια στη διάδοση του λόγου του Θεού και την διάδοση του τρόπου με τον οποίον η Ορθόδοξή Πίστη πρακτικά οδηγεί τον χριστιανό προς γνώση και βίωση της Αλήθειας.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Ιησούς Χριστός είναι η Αλήθεια και ο δρόμος προς την επίγνωση (πλήρη ένωση) με Τον Θεό.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η Ορθοδοξία έχει την μέθοδο που οδηγεί τον χριστιανό να βρη την στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό την φέρουσα στην σωτηρία της ψυχής του. Η ορθοδοξία είναι το κατάλληλο όχημα και ο λόγος Του Χριστού είναι το φώς για να διανύσουμε τον δρόμο Του Χριστού. Σε αντίθεση με άλλες δοξασίες και αιρέσεις, η Ορθοδοξία κατέχει την ιστορική αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίον ασκείται η Πίστη στον Ιησού Χριστό. Η Πίστη αυτή ασκείται με πράξεις και όχι με λόγια.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Οί πράξεις δεν είναι μόνον ελεημοσύνη και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας αλλά η ενεργή άσκηση πρός κάθαρση τού σώματος, καρδιάς και νου.

ΚΑΘΑΡΣΗ, ΦΩΤΙΣΗ, ΘΕΩΣΗ

Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μετάνοια και αποστροφή από την παλιά ζωή, βαπτιζόμαστε, καθαρίζουμε από τις παλιές αμαρτίες μας και λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Μετά, συνεχίζουμε την κάθαρση διότι ναι μεν καθαρίζουμε από τις παλιές αμαρτίες αλλά δεν καθαρίζουμε και από τις ρίζες τών αμαρτιών, οι οποίες ρίζες είναι τα πάθη μας που μας οδηγούν στις παλιές αμαρτίες.

ΚΑΘΑΡΣΗ

Η κάθαρση επιτυγχάνεται με νηστεία, αποχή από αμαρτωλές πράξεις, προσευχή, και αποταγή απὀ κοσμικές μέριμνες.

Εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστιν φωτισμένην και ζωντανήν το όνομά μου, εγώ θα το κάμω.

Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εμέ.

Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως.

Θα σας δώση το Αγιον Πνεύμα, το οποίον είναι η καθαρά και απόλυτος αλήθεια και φανερώνει την αλήθειαν στους καλοπροαιρέτους. Αυτό όμως ο κόσμος ο αμαρτωλός δεν ημπορεί να το πάρη, διότι δεν έχει ανοικτά τα μάτια της ψυχής και ένεκα τούτου δεν το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το εφανέρωσα και μένει πλησίον σας· έπειτα δε από την επιφοίτησίν του θα κατοική και μέσα εις τας ψυχάς σας.

(Ιω. John 14:14-17)

Σεις προσευχηθήτε προς εμέ και εγώ θα κάμω δεκτάς τας προσευχάς σας·

αναζητήσατέ με με επιμέλειαν και επιμονήν και θα με εύρετε, διότι, θα με έχετε αναζητήσει με όλην σας την καρδίαν,

εγώ δε θα εμφανισθώ προς σας. (Ιερ. 36:12-14).

ΦΩΤΙΣΗ

Η φώτιση έρχεται όταν καθαριστούμε ως ένα βαθμό η όταν αποφασίσει ο Θεός γιατί είναι τελικά θέλημα και πράξη Θεού η φώτιση του ανθρώπου.

ΘΕΩΣΗ

Αυτό θα γίνη πραγματικότης, εφ' όσον θα με αγαπάτε και θα με υπακούετε, διότι εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τας αντολάς μου και τας τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Οποιος δε με αγαπά θα αγαπηθή από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπον πνευματικόν και πειστικόν θα φανερώσω τον ευατόν μου εις εκείνον”.

Λεγει εις αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης· “Κυριε, πως εξηγείται, ότι τον εαυτόν σου θα φανερώνης εις ημάς και όχι στον κόσμον;”

Του απήντησε ο Ιησούς και του είπεν· “η εμφάνισίς μου εξαρτάται από την αγάπην, που θα έχουν οι άνθρωποι εις εμέ. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήση εις την ζωήν του τας εντολάς μου, και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήση και θα έλθωμεν εις αυτόν και θα μεταβάλωμεν την καρδίαν του εις μόνιμον κατοικίαν μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού. 14:21-23

Μετά την φώτιση συνεχίζουμε πρακτικά την πορεία μας προς την θέωση.


More...
Page Size
O ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η άγνοια της πραγματικότητας είναι η ρίζα του πόνου σε αυτό το θέατρο των σκιών.
Δεν παρατηρούμε σχεδόν ποτέ την πραγματικότητα, μέχρι να μας συμβεί κάποια εκστατική εμπειρία. Ο νους πρέπει να αδειάσει για να γεμίσει από αυτό που Υπάρχει.
O ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βλέπουμε ότι προβάλλει, ή ότι ερμηνεύει ο νους:ζούμε στην ερμηνεία, στο μάτριξ των νοητικών προγραμμάτων που διαθέτουμε, σύμφωνα με τις προσδοκίες, τις μεθόδους αξιολόγησης. ...
Ο νους εκπαιδεύεται να κοιτάζει αόριστα ένα λουλούδι με το βλέμμα του βοτανολόγου, και μια καρδιά με τη γνώση ενός ανατόμου. Κανείς επιστήμονας δεν βρήκε αναλύοντας ένα τριαντάφυλλο, αυτό που ονομάζουμε ομορφιά...Τα πάντα έγιναν βαρετά, προβλέψιμα. Χάθηκε η μαγεία...
Όλη μας η ζωή είναι μια ερμηνεία, Δεν σχετιζόμαστε με αληθινούς ανθρώπους, με τη φύση, με το σύμπαν, αλλά με ολογράμματα κατασκευασμένα από εμάς τους ίδιους. Η άγνοια της πραγματικότητας είναι η ρίζα του πόνου σε αυτό το θέατρο των σκιών.
Ιωάννης Αυγουστάτος
Ο νους πρέπει να αδειάσει για να γεμίσει από αυτό που Υπάρχει. Τότε, για πρώτη φορά, αντιλαμβάνεται το μεγαλείο του μυστηρίου της ζωής και αφυπνίζεται από το συλλογικό όνειρο-εφιάλτη.
Το κανάλι "Αυτογνωσία" περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες εκπομπές των "Ενδοσκοπήσεων", διαλέξεις, σεμινάρια και μαθήματα στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο καθώς και τις συναντήσεις του Φιλοσοφικού Καφενείου της Πόλης (από το 2014) . Η θεματολογία ανιχνεύει ψυχολογικά, ψυχιατρικά, κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά και μεταφυσικά ζητήματα. Προφίλ στο Facebook : https://www.facebook.com/ioannis.avgoustatos1

More...
Page Size


Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

« «Αν κάποιος μου έδινε την απόδειξη πως ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και πράγματι ήταν γεγονός ότι η αλήθεια είναι εκτός Χριστού, εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό και όχι με την αλήθεια». Ντοστογιέφσκι.

«Τον Κύριο μας Χριστό που είπε: «Εγώ ειμί η αλήθεια» (Ιωάν. 14,6) και «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. 8,32).

Κατά τον Ντοστογιέφσκι: «δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ και πιο τέλειο από το Χριστό. Κι αν ο Χριστός είναι το πιο βαθύ και τέλειο αγαθό, τότε δεν μπορεί παρά να είναι και η πιο μεγάλη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Γιατί στο Χριστό, ως Θεό, ταυτίζεται το απόλυτο αγαθό και η απόλυτη αλήθεια, όπως ταυτίζεται και η απόλυτη ομορφιά». Αυτή η ομορφιά του Χριστού είναι η σωτήρια θεία ομορφιά του σαρκωμένου Κυρίου, του προτύπου της τέλειας ηθικής ομορφιάς. Ντοστογιέφσκι.

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *